با توجه به نقش و اهمیت ویژه منابع انسانی در حوزه های مختلف کسب وکارها (اعم از تولید یا خدمات) در این یادداشت تلاش شده تا نظر مدیران و متولیان محترم و ارجمند صنعت حمل ونقل ریلی، به ویژه در حوزه مسافری، به این مهم جلب شود.

علیرضا عجمیان* :
با توجه به نقش و اهمیت ویژه منابع انسانی در حوزه های مختلف کسب وکارها (اعم از تولید یا خدمات) در این یادداشت تلاش شده تا نظر مدیران و متولیان محترم و ارجمند صنعت حمل ونقل ریلی، به ویژه در حوزه مسافری، به این مهم جلب شود.
از آنجایی که منابع انسانی با جنبه های مختلف یک سازمان سروکار دارد، ارائه یک تعریف دقیق از این نقش کار چندان آسانی نیست. تیم منابع انسانی مسئولیت رسیدگی به کلیه امور کارکنان در یک سازمان را بر عهده دارد. چرخه نقش این تیم شامل موارد زیر است:
جذب و استخدام
همسوکردن همکاران جدید در محیط سازمان و همچنین حفظ آنان در طولانی مدت
فراهم آوری بسته های سلامت و رفاه
پرداخت حقوق و مزایا
راهنمایی نیروها در راستای قوانین سازمان
تعیین و تبیین مسیر شغلی
ارائه برنامه های آموزشی در جهت رشد و تقویت ابعاد شخصیتی و تخصصی همکاران
تدوین و اجرای برنامه های توسعه فردی کلیه کارکنان
و در نهایت فراهم کردن تصمیم و فضای مناسب برای خروج همکاران از سازمان
در مفاهیم نوین مدیریت، سرمایه های انسانی به جای منابع انسانی استفاده می شود.
منابع انسانی با سرمایه انسانی چه تفاوتی دارد؟
منابع انسانی: نیروی انسانی به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین دارایی سازمان شناخته شده، چنانکه سایر منابع مثل سرمایه و مواد اولیه و ماشین آلات بدون مدیریت صحیح آن از بین خواهد رفت یا به درستی به کار گرفته نخواهد شد.
سرمایه انسانی: اگر منابع انسانی سازمان در مسیر اهداف و استراتژی های سازمان عمل کنند، آنگاه ما سرمایه انسانی خواهیم داشت و این فرآیند را مدیریت سرمایه انسانی تعریف می کنیم. مثلا شرکت توتال هیچ چاه نفتی ندارد ولی صرفا با استفاده از دانش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار