مردم ایران هرگز جانفشانی و از خودگذشتگی جوانان غیور این مرز و بوم را از یاد نخواهند برد. رزمندگانی که همواره در تمام موقعیت های حساس در صحنه بودند و اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک سرزمین مان از سوی دشمن تهدید شود.
کوچه هایمان را به نامشان کردیم
که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم
از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.

سرخط اخبار