در ۶۰ سالگی ماموریت های ناسا بخشی از عکس های این سال ها رو تماشا می کنیم.
عناوین مهم خبری