عباس عبدی؛ بحران بدون سخنگو!

آفتاب نیوز شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳
بحران سیل در ایران فارغ از هر نتایجی که داشت یک موضوع را برای چندمین بار آشکار کرد. اینکه دولت کنونی بیش از این که با بحران گذرای سیل مواجه باشد با بحران دائمی ارتباطی مواجه است.

آفتاب نیوز :
عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: بحرانی که تا کنون هزینه های زیادی را بر دولت و جامعه تحمیل کرده است و همچنان در حال قربانی گرفتن است.
هر ناظر سیاسی در حیرت می ماند که چرا دولت از نظر ارتباطی تا این حد ضعیف و ناکارآمد است؟ مگر ممکن است که دولت سخنگو نداشته باشد؟ آیا تعمدی در کار است؟ آیا کسی را پیدا نمی کنند؟ آیا کسی نمی پذیرد؟
آیا به لحاظ ساختاری وضعیت دولت به گونه ای است که امکان داشتن سخنگویی را از آن سلب کرده است؟ آیا نیازی به سخنگو نمی بینند؟ هرکدام از پاسخ ها درست باشد، موجب سرافکندگی خواهد بود.
از دولت گذشت، چرا یک وضعیت حاد مثل سیل که به شدت نیازمند یک اطلاع رسانی متمرکز و حتی لحظه به لحظه است و مردم نیز در پی کسب اطلاعات و اخبار هستند، فاقد سخنگو است؟ مطالعه ایسپا نشان می دهد که بیش از ۹۵ درصد مردم یا به معنای دقیقتر همه مردم به نحوی پیگیر اخبار سیل بوده اند.
دولتی که فقط معترض می شود که چرا فلان اخبار دروغ منتشر شد یا چرا به اقدامات دولت اشاره نمی شود، چرا یک کار ضروری مثل تعیین سخنگو را انجام نمی دهد؟
در وضعیت کنونی و در فضای مجازی که انواع و اقسام تحلیل ها و اخبار و فیلم های گوناگون منتشر و موجب شکل گیری افکار عمومی می شود، وظیفه سازمان مدیریت بحران و دولت است که ارتباطات لحظه به لحظه داشته باشند.
باید ستاد خبری متمرکز و فعالی وجود می داشت که هر ساعت به ساعت و حتی زودتر برحسب ضرورت با رسانه ها گفتگو می کرد و مردم را در جریان آخرین اخبار و اطلاعات و اقدامات و توصیه ها قرار می داد. 
مسئولیت بخش مهمی از وجود اخبار نادرست و دروغ و پذیرش آن در افکار عمومی به عهده مدیریت بحران سیل است که ...