اخبار جعلی مامور سرقت آرامش و اعتماد مردم هستند. بازی خبرسازان مجازی با چند عکس را در فیلم مشاهده کنید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار