جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد .
سرخط اخبار