فضل می گوید: در اول محرّم امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: دیشب کجا بودی؟ عرض کردم: یکی از دوستان و محبین شما مجلسی منعقد نموده بود و ما در مجلس او شرکت کردیم ... .
امام صادق (علیه السلام) فرمود: ای فضل! هنگامی که از مجلس عزا بیرون آمدی جلو در خانه به چیزی برخورد نکردی؟
عرض کردم: بلی، خداوند مرا فدای شما گرداند. با مردی که جلوی در نشسته بود برخورد کردم. فرمود: آن شخص را شناختی؟ گفتم: هوا تاریک بود و نتوانستم او را بشناسم.
حضرت فرمود: خود من جلوی در نشسته بودم!
گفتم: الله اکبر، پس برای چه به مجلس ما نیامدید تا در صدر مجلس باشید؟
امام صادق (علیه السلام) فرمود: من خواستم وارد مجلس شوم، اما دیدم در صدر مجلس جدّم پیامبر و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا (صلوات الله علیهم اجمعین) حضور دارند، و با شما بر اباعبدالله الحسین بن علی (علیه السلام) می گریستند و نوحه و زاری می کردند -

عناوین مهم خبری