سجادپور: چین دورنمایی جهانی دارد

ایسنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۹
معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان این که «چین دورنمایی جهانی دارد» گفت: چین صرفاً قدرت نیست، بلکه دورنمایی متفاوت با غرب است.

به گزارش ایسنا، سیدکاظم سجادپور، نخستین سخنران مراسم اختتامیة کنفرانس بین المللی مطالعات چین، سخنرانی خود را با دو پرسش آغاز کرد؛ چرا مطالعات چین؟ و اهمیت مطالعات چین به خصوص در سیاست خارجة ایران در چیست؟
وی با طرح سه نکتة کلیدی سخنان خود را ادامه به این شرح ادامه داد: نخست آن که چین یکی از بازیگران اصلی در دنیای سیاست امروز و در شورای امنیت است. چین دورنمایی جهانی دارد. چین صرفاً قدرت نیست، بلکه دورنمایی متفاوت با غرب است. لذا، می توانیم اصطلاح «دنیای چینی» را به سهولت دربارة آن به کار بریم. از این منظر دانشجویان روابط بین الملل لازم است حتماً چین را مطالعه کنند تا با نقش و دورنمای آن و نحوة دستیابی آن به اهداف جهانی خود آشنا شوند. این آشنایی در روابط سیاسی اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: دوم، چین صرفاً یک بازیگر نیست بلکه تمدن است. چین کشوری نورسیده چون آمریکا نیست. خوراک، معماری، موسیقی، ادبیات و پیشینه ای از دستاوردهای بشری با خود دارد. حکمت چینی از جمله موارد مهمی است که لازم است با آن آشنا شد. حکمت زادة تمدن است. تمدن فقط معماری و فرهنگ نیست، بلکه جایگاه ویژه ای در سیاست بین الملل دارد. کشورهای دارای تمدن کهن در جهان معدودند و عبارت اند از ایران، چین، بولیوی و چند کشور دیگر. صحبت از تمدن صحبت از گذشته نیست، بلکه صحبت از امروز است. تمدن بازتعریف نگاه هژمونی است به حیات بشری. در تمدن گوناگونی نهفته است و گفتگوی تمدن ها مطرح می شود و به جای تصویری سیاه وسفید، تصویری رنگی از روابط را نشان می دهد.
معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: سوم آنکه چین حاوی تجربه است و می توان از این بستة سرشار از تجربه آموخت. چین دوران سختی را پشت سر ...

سرخط اخبار