رییس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی گفت: در سال جاری 20 طرح تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس نیاز حوزه صنایع معدنی طراحی شده است که عمدتاً به حوزه محیط زیست ارتباط دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در جمع مدیران شرکت های دانش بنیان و همچنین معدنی و صنعتی در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بیان اینکه با همکاری شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به دنبال هم آفرینی ارزش و شکل دهی گفت و گوی استراتژیک بین دو بخش هستیم، افزود: ایمیدرو در جایگاه شتاب دهنده ملی بین حوزه دانش و تولید، به عنوان دو سوی این حلقه عمل می کند.
وی با بیان اینکه امسال در جشنواره دوم اینوماین با فرایندی که ایجاد شده تعداد ایده های ارزش آ فرین با رشد حدود 3 برابری به 400 مورد رسید، گفت: در سال جاری 20 طرح تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس نیاز حوزه صنایع معدنی طراحی شده است که عمدتاً به حوزه محیط زیست ارتباط دارد.
غریب پور افزود: تنها بر فولاد تمرکز نداریم و صنایع مس در کنار بخش های اصلی همچون اکتشاف، استخراج و فراوری نیز شامل طرح های تحقیقاتی می شوند.
وی در ادامه گفت: در جشنواره دوم اینوماین، حضور 7 شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی، برگزاری نشست های دوطرفه، نمایشگاه ارایه دستاوردهای فناورانه و مهمتر از همه پیگیری ایده های ارایه های ارایه شده جزء تغییرات جشنواره امسال نسبت به جشنواره نخست است.
غریب پور به همکاری های حوزه دانش و صنعت اشاره کرد و گفت: ایمیدرو به همراه دانشگاه تهران با تاسیس موسسه مشترک با نام یونیدرو ، به نهادسازی در این بخش اقدام کرده اند.
وی با بیان اینکه این اقدام باعث مانایی و پویایی روابط دوطرفه می شود، تصریح کرد: امروزه بیش از هر عاملی به دنبال گفت و گوهای دوطرفه هستیم.
وی نقش دانشکده معدن دانشگاه تهران در پایه گذاری و شکل گیری این حوزه دانش در کشور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار