شفیعی، گفت: کانون های مساجد زمانی می توانند جریان سازی کنند که با برنامه پیش بروند و در این زمینه لازم است نیازهای فرهنگی جامعه رصد و شناسایی شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمانشاه، توجه به مقوله فرهنگ همواره یکی از موارد مهم در هر جامعه ای محسوب می شود چرا که فرهنگ هر جامعه نشان دهنده هویت، رشد و تعالی جامعه در هر زمینه ایی است و از این رو دشمنان همواره سعی دارند تا با نشانه گرفتن فرهنگ در هر جامعه ای آن را از پیشرفت در جهات مختلف باز دارند.
کانون های فرهنگی هنری مساجد هموراه نقش مهمی در جریان سازی های فرهنگی و مبارزه با تهاجم نرم دشمنان دارند. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش کانون های فرهنگی مساجد خبرنگار خبرگزاری شبستان در کرمانشاه با نصرالله شفیعی کارشناس مسائل فرهنگی مصاحبه ای با محوریت فرهنگ و نقش کانون های فرهنگی مساجد ترتیب داده است که شرح آن را در ادامه می خوانیم.
توجه به مقوله فرهنگ چگونه می تواند موجب توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی شود؟
در کلام بزرگان و به عنوان یک اصل داریم که زیر بنای جامعه فرهنگ است و تا زمانی که فرهنگ یک ملت و جامعه اصلاح نشود در سایر مقوله ها نیز این جامعه پیشرفته لازم را نخواهد داشت. فرهنگ قوه و موتور محرکه برای پیشرفت هر جامعه ای محسوب می شود. برای اینکه فرهنگ تأثیرگذار باشد اول باید به درستی معرفی شود و سرمایه های فرهنگی معرفی و آسیب های فرهنگی در جامعه شناسایی شود و برنامه ریزی برای تقویت سرمایه های فرهنگی صورت پذیرد و از یک طرف برنامه های وسیعی برای شناخت آسیب های فرهنگی و مبارزه با محور آنها صورت گیرد.
مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ مانند اکسیژن در جامعه است و اگر اکسیژن نباشد، جامعه نمی تواند نفس بکشد. اگر فرهنگ آلوده باشد جامعه نمی تواند به پیشرفت واقعی در همه ابعاد برسد. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و برای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار