مجموعه خبری ساعت بیست ۴ اردیبهشت

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۵
تدابیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای پیشرفت استان، زمین خواری مانعی برای توسعه یافتگی استان و چوب حراج بر سر گونه های گیاهی از عناوین اخبار ۴ اردیبهشت ماه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، تدابیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای پیشرفت استان، زمین خواری مانعی برای توسعه یافتگی استان و چوب حراج بر سر گونه های گیاهی از عناوین اخبار ۴ اردیبهشت ماه است.