تمرین رژه جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش

خبرگزاری مهر سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

مرحله تمرینی رژه جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش جهت ایجاد آمادگی برای شرکت در رژه هوایی ٢٩ فروردین (سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران) صبح دوشنبه ۲۷ فروردین با حضور امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش برگزار شد.