در میان اتهامات حسین فریدون، ارتباط خاص وی با رسول دانیال زاده (ابربدهکار بانکی) دیده می شود و گویا شاه کلید ورود به پرونده فریدون همین شخص باشد که به تازگی بازداشت شده است.

حسین فریدون از چه کسی رشوه گرفت؟!

سرخط اخبار