وزارت امور خارجه ایران در توئیتی نوشت: خلیج فارس مدت هاست شاهد جنایات آمریکا در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت امور خارجه در سال روز ساقط کردن عمدی هواپیمای مسافربری کشورمان از سوی آمریکا در توئیتی نوشت: حقوق بشر امریکایی چیست؟ پاسخ: تعهد بی نظیر به کشتن انسان ها!
دستگاه دیپلماسی در توئیت خود ادامه داد: خلیج فارس مدت هاست شاهد جنایات آمریکا در منطقه است. ۳۲ سال پیش، آمریکا عمدا هواپیمای مسافربری ایرانی را ساقط کرد. ۲۹۰ نفر کشته شدند. تاکنون آمریکا نه عذرخواهی کرده و نه شرمنده شده است.

سرخط اخبار