آغاز چک نیمه سنگین هواپیمای ای. تی. آر

ایرنا دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۶
سرخط اخبار