این فیلم از کنگان به خوبی میزان فاجعه را بر اثر سیل و به علت بارش های شدید اخیر در استان بوشهر و زیر آب رفتن شهر نشان می دهد. -

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار