هشتمین جلسه کمیته کاهش مخاطرات در راستای سلسله جلسات تدوین آیین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران کشور 16 آذر ماه برگزار شد.

هشتمین جلسه کمیته کاهش مخاطرات به ریاست علی بیت اللهی رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با حضور متخصصین و کارشناسی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مدیران، کارشناسان و نخبگان علمی از سازمان ها و نهادهای ذیربط در پژوهشگاه سوانح طبیعی برگزار شد.
در این جلسه روند تدوین راهبردها و الگوها با نگاه کاهش ریسک در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضرین ضمن تایید و تصویب جدول مخاطرات هدف موجود در کشور و اولویت بندی های تعیین شده بر روی آنها، به هم اندیشی پیرامون روش های سنجش عملکرد و پایش روند کاهش مخاطرات در آینده پرداختند.

سرخط اخبار