تقریبا دو سال از خروج آمریکا از برجام به عنوان یکی از مهم ترین توافق های نیم قرن اخیر در سطح بین المللی و توافقی که به گفته بسیاری از مقامات و شخصیت های سیاسی و بین المللی توانست از طریق دیپلماسی بر یک بحران بین المللی فائق آید می گذرد اما امروز دنیا ناامیدوارتر از هر زمانی به این توافق نگاه می کند.

سه کشور اروپایی، چین و روسیه به ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان با وجود درخواست و اصرار بسیار به ایران برای باقی ماندن در برجام نتوانستند از عهده اجرای مقادیر کمی از تعهدات شان برای رفع تحریم های بین المللی برآیند.
اروپایی ها از ابتدای شروع موضوع هسته ای ایران همواره یک پای مذاکره بوده اند. مقامات و افکار عمومی ایران در سال هایی که مذاکرات هسته ای انجام می شد با تکیه به دیوار اروپا، خلاء اعتماد به آمریکا را جبران می کردند اما با رخدادهای دو سال گذشته در چارچوب برجام و نیز اقدامات دو جانبه سه کشور اروپایی نه تنها امیدها به ماندگاری برجام کمرنگ و کمرنگ تر شده است بلکه دیوار اعتماد به اروپا به عنوان آلترناتیو آمریکا به شدت فروریخته است. به گفته رحمان قهرمان پور کارشناس مسایل سیاسی و بین الملل "کمتر کسی در ایران است که به مذاکره و تعامل با اروپا فکر کند." وی معتقد است، مذاکرات با آمریکا در شرایط فعلی با توجه به مواضع ایران و آمریکا امکان پذیر نیست و چشم اندازی برای آن دیده نمی شود اما در صورتی که بر اساس اصل "عمل متقابل" تعهدات خود را به پیش از برجام به طور کامل برگردانیم، در این شرایط است که می توان با آمریکا وارد مذاکره شد و حتی اروپا را کنار گذاشت.
قهرمان پور معتقد است، تحولات بزرگ در رابطه با بحث هسته ای، برجام و مذاکرات سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در 1400 رخ خواهد داد. وی گفت که بعید می دانم تا 1400 بحث جدی بر سر برجام و مذاکرات هسته ای شبیه به آنچه قبل از انتخابات 1392 اتفاق افتاد شاهد باشیم به علاوه احتمالا ابتکار برای مذاکرات در آینده از داخل دولت نخواهد بود.
رحمان قهرمان پور در گفت وگویی با ایسنا درباره ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار