مدیر کل سازمان بازرسی هرمزگان در بازدید از گمرک شهید رجایی و شهید باهنر گفت:هیچ گاه مانع ریسک مدیران نخواهیم بود، چراکه ریسک را یکی از ابزار مدیریت می دانیم .
به گزارش ایلنا، مدیر کل سازمان بازرسی هرمزگان طی بازدید از قسمتهای مختلف گمرک و اسکله شهید رجایی و شهید باهنر نحوه ترخیص کالا را به صورت میدانی مورد ارزیابی و پایش قرار داد.
 مدیر کل بازرسی هرمزگان و هیئت همراه با حضور در بزرگ ترین گمرک کشور از نحوه ترخیص کالا در گمرک شهید رجایی در جهت هم اندیشی و پیشگیری از وقوع قاچاق بازدید بعمل آوردند.
اکبر پور ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیر کل گمرک شهید رجایی در این بازدید به تشریح آمار و عملکرد گمرکات استان هرمزگان پرداخت و گفت : نظارت نهادهای نظارتی، ما را در پیشبرد اهداف سازمانی و در نهایت ملی یاری و حمایت های قانونی بازرسی استان، باعث دلگرمی و همچنین شناخت نقاط ضعف و قوت گمرک می باشد که بدنبال آن مدیریت پویا در گمرک سعی بر برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات احتمالی و تقویت نقاط قوت دارد .
اکبر پور ضمن تشریح موانع و مشکلات گمرکات استان در این شرایط خاص کشور خواستار کمک و حمایت بازرسی کل استان از گمرک جهت تبیین سیاست های نظام در سال جهش تولید شد .
همچنین مختاری مدیر کل بازرسی هرمزگان از خدمات و زحمات پرسنل گمرک قدردانی کرد و گفت : مدیران را خدوم و پاکدست می دانیم و بازرسی این استان همواره همراه مدیران است و هیچ گاه مانع ریسک مدیران نخواهیم بود و ریسک را یکی از ابزار مدیریت می دانیم . کمبود نیرو را در می یابیم و سعی می کنیم این مورد را حل و فصل کنیم. 
وی گفت: به جلسات کارشناسی محور تاکید داریم و برای رفع مشکلات از نزدیک مسائل را ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری