استهلال ماه شوال در ارومیه با حضور روحانیون و منجمین انجمن آماتور صورت پذیرفت.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری