پژوهشگران سوئیسی در بررسی جدیدی نشان داده اند که شاید مولکول های گوگرد برای مقابله با کروناویروس موثر باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی ، برخی از ویروس ها می توانند به واسطه مکانیسمی که مولکول های آلی گوگرد را درگیر می کند، به درون سلول راه یابند. شیمی دانان "دانشگاه ژنو"(UNIGE) سوئیس، مهارکننده های موثری را کشف کرده اند که می توانند جلوی جذب کروناویروس را بگیرند.
غشای سلول برای ویروس ها نفوذناپذیر است. آنها برای وارد شدن به سلول و عفونی کردن آن، طیف وسیعی از راهبردها را به کار می گیرند تا از ویژگی های سلولی و بیوشیمیایی غشاها استفاده کنند. به دلیل استحکام واکنش های شیمیایی و پیوندهای موجود، در حال حاضر هیچ مهارکننده موثری در دسترس نیست.
این گروه پژوهشی، مهارکننده هایی را شناسایی کرده اند که ۵۰۰۰ برابر موثرتر از متداول ترین نوع مهارکننده های کنونی هستند. آزمایش های پیش بالینی نشان داده اند که این مهارکننده ها می توانند راه ورود ویروس های منتشرکننده پروتئین کروناویروس را به سلول مسدود کنند. این پژوهش، راه را برای پژوهش در مورد داروهای ضد ویروسی جدید هموار می سازد.
پژوهشگران بخش شیمی آلی دانشگاه ژنو از سال ۲۰۱۱ به سرپرستی پروفسور "استفان ماتیل"(Stefan Matile)، استاد این دانشگاه، به بررسی راه واکنش "تیول ها"(Thiols) با ساختارهای شامل گوگرد پرداختند.
ماتیل گفت: این واکنش ها، واکنش های شیمیایی خاصی هستند زیرا می توانند حالت را به صورت پویا تغییر دهند. در واقع، پیوندهای کووالانسی براساس تقسیم الکترون بین دو اتم و با توجه به شرایط، آزادانه بین اتم های گوگرد در نوسان قرار می گیرند.
عبور از غشای سلول
ترکیبات گوگرد، در طبیعت وجود دارند و به خصوص در غشای سلول های یوکاریوتی و پوشش ویروس ها، باکتری ها و مواد سمی دیده می شوند. ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار