مردم وعده های غذایی خود را در حالی که فاصله اجتماعی را رعایت می کنند در یک رستوران محبوب سوپ در برزیل صرف می کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار