اخبار ساعت 20 هجدهم آذر شبکه اصفهان را اینجا ببینید.
سرخط اخبار