والدین برای ثبت نام کودکان ابتدایی خود به مدرسه لنکوف در کشور آلمان مراجعه کردند.
سرخط اخبار