بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش و بهداشت، مدارس از اول بهمن ماه به صورت اختیاری باز شده است و اولیا می توانند بچه های خود را برای فراگیری آموزش های حضوری به مدرسه بفرستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار