از ترمیم سیل بند خرمشهر تا اسکان سیل زدگان

واحد مرکزی خبر چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۴
آخرین خبرها از ترمیم سیل بند خرمشهر تا اسکان سیل زدگان خوزستان در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان؛ 50 کیلومتر بندخاکی آبادان و روستاهایش را در مقابل سیل ایمن کرده است، تمهیدات لازم هم برای جلوگیری از آسیب دیدن منابع و نقاط استراتژیک فراهم شده است.
در خرمشهر، غرب کارون امروز یکی از سیل بندها دچار شکستگی شد که با ورود به موقع نیروهای جهادی جلوی خسارت رسیدن به زمین های کشاورزی روستائیان گرفته شد.
سیما نفر و آخرین خبرها از بحران سیل در آبادان و خرمشهر.