معاون آموزشی وزارت علوم از امکان افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان با صلاحدید دانشگاه ها خبر داد و گفت: در صورت لزوم و با تشخیص معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، افزایش یک نیمسال به سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاس های حضوری یا غیرحضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مجاز مواجه شده اند، مجاز است.

به گزارش ایسنا، دکتر خاکی صدیق ضمن بیان این مطلب در خصوص زمان تعطیلی دانشگاه ها و پیش بینی وزارت علوم برای ادامه نیمسال تحصیلی اظهار کرد : نکته قابل توجه این است که دانشگاه ها تعطیل نیستند و فعالیت های اداری، پژوهشی و آموزش های الکترونیکی در دانشگاه ها تداوم دارد؛ تنها فعالیت های آموزشی به شیوه حضوری با توقف مواجه شده است. در واقع
با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در جلسه ۱۷ فروردین ماه، تعطیلی فعالیت های آموزشی حضوری در دانشگاه ها تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت و تداوم آن بستگی به نظرات تخصصی وزارت بهداشت و مصوبات ستاد یادشده خواهد داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: این تعطیلی هرگز به معنای لغو و معطل ماندن آموزش های دانشگاهی نیست بلکه با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کووید -۱۹، آموزش های الکترونیکی جایگزین شده اند و با قوت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سطح کشور پیگیری می شوند.
خاکی صدیق خاطر نشان کرد: توقف فعلی آموزش های حضوری با نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا شامل همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها صورت گرفت با این استثناء که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجازند آموزش حضوری دانشجویان دوره دکتری را با رعایت شرایط خبرگزاری ضوابطی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم، درباره شرایط بازگشائی دانشگاه ها برای دانشجویان دوره دکتری نیز گفت: دانشگاه ها مجازند به تشخیص استاد و به منظور رفع اشکال با رعایت فاصله افراد و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کلاس های بزرگ و دارای تهویه مناسب امکان برگزاری کلاس های حضوری را برای دانشجویان دوره دکتری فراهم کنند.
به گفته وی، دانشجویانی که برای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار