شیراز-ایرنا- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس گفت: سه دستگاه اجرایی در این استان شامل، استانداری، زیرمجموعه های وزارت کشور در فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیش از سایر سازمان ها و نهادها زمینه حضور زنان را در مناصب مدیریتی فراهم کرده اند.

سیده معصومه دستغیب، سه شنبه در نشست تخصصی بانوان مدیر استان فارس، افزود: هم اکنون در ۴۵ دستگاه اجرایی در این استان، ۴۵ مدیر میانی و ۵۸ معاون از بانوان هستند.
وی، با بیان اینکه تعداد بانوانی که در دولت تدبیر و امید به پست های مدیریتی دست یافتند، شایان توجه است، اظهار داشت: در این نشست مدیران کل سازمان ها، معاونان سازمان ها، معاونان فرمانداران و بخشداران، اعضای شورای شهر شیراز و یک نفر از دهیاران زن حضور دارند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس اضافه کرد: اداره کل آموزش و پرورش این استان موفقیت های خوبی در انتخاب بانوان در امور مدیریتی داشته است، همچنین اداره های کل امور اقتصادی و دارایی، بهزیستی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز ۲ نفر از معاونان مدیرکل را از میان بانوان برگزیده اند.
دستغیب، همچنین از انتخاب معاون برنامه ریزی نیروی انتظامی فارس به عنوان تنها بانویی در کشور یاد کرد که در این سمت فعالیت می کند.
وی، از میان بانک ها نیز به بانک سپه اشاره کرد که بیشترین تعداد بانوان را در سمت مدیریت شعب برگزیده اند.
سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده، محور فعالیت های دفتر بانوان استان فارس
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در طول دولت تدبیر و امید در دفتر بانوان برنامه های موثری صورت گرفته است، به تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان فارس با چهار محور شامل، میزان مشارکت سیاسی، تعداد زنان سرپرست خانواده، تعداد دانش آموختگان دختر و ازدواج آنها در این سند اشاره کرد.
وی بیان داشت: تمام فعالیت های دفتر بانوان این استان در طول ۲ سال گذشته بر اساس این سند برنامه ریزی ...

عناوین مهم خبری