مشهد بانوان جهادگر نیشابور با حضور در بیمارستان ۲۲ بهمن این شهرستان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به کادر درمانی، از زحمات طاقت فرسای مدافعان سلامت با اهدای شاخه گل تقدیر کردند.

دریافت 11 MB
به گزارش خبرگزاری مهر ، بانوان جهادگر نیشابور با حضور در بیمارستان ۲۲ بهمن این شهرستان، ضمن تبریک اعیادشعبانیه به کادر درمانی، از زحمات طاقت فرسای مدافعان سلامت با اهدای شاخه گل تقدیر کردند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری