آموزش و پرورش در هفته گذشته با اخباری درباره شرایط جدید استخدام حق التدریسی ها و تعطیلی مدارس گذشت.

به گزارش خبرنگار ، آموزش و پرورش در هفته گذشته با اخباری درباره « نحوه جدید استخدام معلمان حق التدریس »، « مدارس مناطق قرمز تا دو هفته آینده تعطیل است » و « ب ررسی ساماندهی مهدهای کودک در کمیسیون آموزش مجلس » سپری شد.
مدارس مناطق قرمز تا دو هفته آینده تعطیل است
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، تمام مدارس واقع در مناطق قرمز تا دو هفته آینده تعطیل است اما مدارسی که در مناطق زرد و نارنجی قرار دارند فقط بخش اداری آنها فعال خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه آموزش در هر سه وضعیت، مجازی دنبال می شود، افزود: آموزش مجازی تعطیل بردار نیست و مطابق زمان بندی ادامه خواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش گفت: به این نتیجه رسیدیم برای محافظت و مراقبت از این مدارس کارکردهای قبلی آن را حفظ کنیم. از سال آینده مدرسه دارالفنون هم جذب دانش آموز در مقطع متوسطه از سراسر تهران خواهد داشت که البته جزئیات آن، بعدا اعلام خواهد شد.
جزئیات جدید از استخدام معلمان حق التدریس
سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح جزئیات استخدام معلمان حق التدریس بیان کرد: حق التدریسی ها براساس تبصره ٢ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط مساوی در یک رقابت ملی که جذب آموزش و پرورش شوند، دارند؛ البته باید شرایط صلاحیت عمومی و تخصصی آنها احراز شود تا سوابق شان هم از بدو استخدام اعمال شود و اگر شرایط را احراز نکنند امکان جذب نخواهند داشت.
او افزود: برای جذب حق التدریسی ها یک محور این است که حتما از محل زندگی وارد شوند و دوم آنکه برای محل بومی جذب به کار گرفته شوند.
قالب بودجه ای مشخص برای آموزش و پرورش ...

سرخط اخبار