مراسم افطار تا احیا در ورزشخانه سنتی سمنان

ایرنا دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۷
سرخط اخبار