تبلیغات یازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی به نیمۀ راه رسیده است. هنوز هم شکل سنتی تبلیغات و پوسترهای کاندیداها چهرۀ شهرها را انتخاباتی می کند.
سرخط اخبار