نزدیک به ۱۳ سال است که زباله های شهرستان ساری در منطقه پشتکوه از توابع بخش چهاردانگه ساری دپو می شود. این منطقه در مرز مازندران و سمنان قرار بود فقط چند ماه به صورت موقت محل دپوی زباله های ساری باشد. اما این منطقه اکنون به کوهی از زباله های مختلف اعم از زباله های خانگی و بیمارستانی تبدیل شده که شیرابه های آن سلامت مردم و محیط زیست منطقه را تهدید می کند. انتقال زباله های ساری به این منطقه باعث به دلیل خارج شدن شیرابه ها از کامیون های حمل زباله در مسیر ساری-کیاسر، سبب لغزندگی این مسیر نیز می شود. اهالی روستاهای بخش چهاردانگه مدتی است که در اعتراض به استمرار انتقال زباله ها به این منطقه و نامناسب بودن شرایط حمل و امحاء زباله در این منطقه دست به تجمع های اعتراضی می زنند و خواستار تسریع در ساخت نیروگاه زباله سوز ساری هستند.

سرخط اخبار