امروز دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری و دانش آموز محوری اصل اساسی فعالیت های ما در آموزش و پرورش است تا بتوانیم دانش آموزان را از منابع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی کنیم

تهران (پانا) - رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در نشست مجلس دانش آموزان با نیازهای ویژه از دانش آموزان خواست با پرسشگری و تفکر انتقادی به تصمیمات و برنامه ریزی های این سازمان کمک کنند.
سیدجواد حسینی امروز در مراسم افتتاح رسمی نخستین دوره مجلس دانش آموزان با نیازهای ویژه که صبح امروز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۹۹ به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد اطهار کرد: «این برنامه در واقع دومین جلسه مجلس دانش آموزان با نیازهای ویژه است. ما در مشهد مقدس در خدمت هر 64 نماینده مجلس بودیم و من با تک تک آنها صحبت کردم و از نقطه نظرهای آنها آگاه شده ام.»
وی افزود: «مجموعه بزرگ و عریض و طویل آموزش و پرورش تنها در خدمت یک هدف است و آن تعلیم و تربیت دانش آموزان کشور است. امروز دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری و دانش آموز محوری اصل اساسی فعالیت های ما در آموزش و پرورش است تا بتوانیم دانش آموزان را از منابع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی کنیم. بزرگترین رسالت آموزش و پرورش این است که با استفاده از منابع خود استعدادهای دانش آموزان را کشف کند و آنها را به سرمایه های کشور تبدیل کند. »
حسینی با اشاره به برخی مشکلات نظام تعلیم و تربیت که ممکن است در راه رسیدن به این هدف مانع ایجاد کند گفت: «فعلا ارزیابی های ما تمام ساحتی نیست. یکی از این ها ساحت تعلیم و تربیت در ساحت اجتماعی و سیاسی است و مجلس دانش آموزی گامی برای تحقق این هدف است. امروز وظیفه روسای ادارات است که در برنامه ریزی و تصمیم گیری از دانش آموزان استفاده کنند. از همین امروز حکم هر 64 دانش آموز به عنوان مشاوران مدیران کل ور استانها صادر می شود تا زمینه مشارکت دانش آموزان در تصمیمات سازمان مهیا ...

عناوین مهم خبری