کارشناس تامین اجتماعی و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی، طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد که در مجلس در دست بررسی است را مورد ارزیابی قرار داد.
یکی از نمایندگان محترم مجلس اعلام فرموده اند، طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد در مجلس مطرح است که بر اساس آن آقایان با ۲۵ سال سابقه و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می شوند.(۱) 
به عنوان کارشناس متخصص تامین اجتماعی بایستی چند نکته در این مورد عرض شود در صندوق های بیمه گر اجتماعی مانند تامین اجتماعی دریافتی ها و پرداختی ها همانند دو کفه یک ترازو هستند که تعادل بین آن ها باعث پایداری صندوق و در نتیجه عدم وجود بحران و مخاطره در صندوق است. 
در سال ۱۳۵۴ بر اساس محاسبات آکچوئری قانون تامین اجتماعی در ایران به تصویب رسیده و اجرا می شود در این قانون آمده است که با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن برای بازنشستگی بایستی ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت شود تا تعادل منابع و مصارف صندوق حفظ شود که در سالهای بعد و با تصویب قانون بیمه بیکاری و ۳ درصد افزایش این میزان حق بیمه با احتساب سهم دولت به ۳۳ درصد می رسد یعنی اگر بنا باشد سن و سابقه دچار تغییر شده و کم شود حتماً بایستی نرخ هم تغییر پیدا کرده و متناسب سازی شود. 
البته نماینده محترم توضیح نداده اند که آیا در طرح جبران هزینه ها پیش بینی شده است یا خیر اما ایشان و سایر نمایندگان محترم بایستی بدانند که قطعاً هم می دانند: 
۱- وضعیت نقدینگی سازمان طوری نیست که انبوهی از بیمه شدگان به صورت دفعتاً واحده به گروه دریافت کنندگان خدمات به پیوندند.
۲- فردی که با ۲۵ سال سابقه برای مردان و با ۲۰ سال سابقه برای زنان بازنشسته می شود یعنی ۵ سال و ۱۰ سال ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار