عقلانیت، آزادگی و معنویت در زندگی حضرت خدیجه(س)

روزنامه ایران پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۴

مرضیه محمدزاده
پژوهشگر
آنچه مورخان از زندگی حضرت خدیجه(س) به ثبت رسانده اند، تجلی عقلانیت، آزادگی، اخلاق و معنویت در شخصیت آن بانوی بزرگ است. جلوه هایی که هم در زندگی وی قبل از همسری با پیامبراکرم(ص) و هم در همسفری و معیت با آن حضرت(ص) در تاریخ ثبت است. حضرت خدیجه(س) کانون درایت، آرامش معنوی و صبر و پایداری بود، به طوری که در این راه هرگز کسی نتوانست در زندگی پیامبراکرم(ص)، به جایگاه خدیجه(س) نزدیک شود، چه رسد که همپا و همتای او گردد! پیامبر اسلام به مدت 25 سال با حضرت خدیجه(س) زندگی کرد بدون آنکه همسر دیگری اختیار کند و به تعبیر سید شرف الدین: اگر خدیجه(س) در حیات باقی می ماند پیامبر باز هم شریک دیگری انتخاب نمی کرد.خدیجه(س) به اهداف پیامبراکرم(ص) کاملاً ایمان داشت و در راه رسیدن به آن از هیچ گونه کوشش و فداکاری دریغ نداشت. این هم سویی، هم گامی و همراهی خدیجه(س) با پیامبراکرم (ص ) معلول شخصیت و وجاهت ذاتی خود آن حضرت است نه صرف زندگی با یک نفس قدسی. یکی از نکاتی که می تواند روح بزرگ و همت عالی و حریت و استقلال نفسانی آن بانوی شریف را روشن سازد، این است که خدیجه(س) ثروتی را که از خانواده اش به ارث برده بود در راه اهداف والای پیامبراکرم (ص ) ایثار نمود.
خدیجه(س) از هوش، عقل و تدبیر سرشاری برخوردار بود. در عصر جاهلیت که جهل و بی سوادی همه جا را فرا گرفته بود، دارای کمال ادب، ایمان و عقل بود. پیامبراکرم(ص) در کارها با او مشورت می کرد و او مشاوری امین، معاون و وزیری راستین و کارساز برای آن حضرت بود.
پیامبراکرم (ص ) چه در وجهه بشری و چه در وجهه نبوی، خدیجه را مایه دلگرمی و قوت قلب خود می یافت و خدیجه(س) مصداق بارز «لتسکنوا ...