وزیر امور خارجه امروز در نشست مجازی وزرای خارجه سیکا با بیان اینکه برای مقابله با دشمن میکروسکوپی کووید-۱۹ نیازمند همکاری چندجانبه هستیم، بر مقابله با تروریسم اقتصادی و پزشکی که مانع مبارزه با این بیماری می شود، تأکید کرد.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مسکو به سر می برد، امروز (پنجشنبه) در نشست مجازی وزرای امور خارجه کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (CICA) طی اظهاراتی عنوان کرد: ما برای پاسخگویی به چالش های خاص زمان حاضر، به یکپارچه کردن همکاری های خود در چارچوب سیکا نیازمندیم و لازم است نقش محوری سازمان را در پیشبرد چندجانبه گرایی و تضمین همکاری فراگیر حفظ کنیم.
وی افزود: بدون تردید، بسیج منابع با هدف مقابله مشترک با چالش بزرگی مانند کووید-۱۹ از ضرورت برخوردار است. 
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همه ما باید در مقابله با چنین چالش بزرگ جهانی یعنی مسئله ای که تمام تقسیمات جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی - اجتماعی را به چالش کشیده است، اول و مهم تر از هر چیزی، به چندجانبه گرایی روی آورده و ی جانبه گرایی را رد کنیم. 
*اطمینان حاصل کنیم که هیچکس نمی تواند به طور خودسرانه سازمان های بین المللی حرفه ای را به چالش بکشد
وزیر خارجه بیان کرد: ما به عنوان اعضای سیکا باید با تقویت همکاری های خود در چارچوب سازمان - در هماهنگی با سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی – در جهت تضمین دسترسی کامل، آزادانه و منصفانه به خدمات بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم خود از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم. همچنین باید به گونه ای عمل کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هیچکس نمی تواند به طور خودسرانه سازمان های بین المللی حرفه ای را به چالش بکشد.
وزیر خارجه بیان کرد: ضرورت دارد به صورت دسته جمعی بر نیاز به یاری کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه در انتقال فناوری و تجهیزات پزشکی تأکید کنیم. ...

سرخط اخبار