سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان گفت: ادارات استان کرمان تا ۱۵ فروردین با یک سوم نیروی انسانی فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدرضا وفایی اظهار کرد: تمام دستگاه های اجرایی استان کرمان تا ۱۵ فروردین شیفت بندی و خدمات به صورت دور کاری یا نوبت بندی انجام می شود.
وی بیان داشت: تمام دستگاه های اداری تا ۱۵ فروردین شیفت بندی و انجام خدمات به صورت دورکاری یا نوبت بندی انجام می شود و مرخصی کارکنان نیز استحقاقی به شمار نمی آید.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان به نامه سازمان امور اداری و استخدامی اشاره و عنوان کرد: با توجه به ضرورت تداوم خدمات عمومی در عین کاهش تردد و تجمع، با تشخیص مدیران دستگاه های اجرایی به گونه ای عمل شود که حداقل یک سوم نیروها به طریق شیفت بندی تا ۱۵ فروردین در محل کار حضور یابند و بقیه به صورت دورکاری خدمات خود را ارائه دهند یا به آنها مرخصی اعطا شود، این مرخصی جزو مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نمی شود.
وفایی گفت: ساعات کاری ادارات در استان کرمان نیز همانند گذشته طبق روال عادی خواهد بود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار