شاخص بورس با بیش از ۱۷۰۰۰ واحد رشد در پایان داد و ستدهای روز جاری تالار شیشه ای به ۹۸۷ هزار و ۸۳۸ واحد رسید.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می دهد که شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند.
صعود شاخص ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۷۴۳۱ واحد صعود معادل ۱.۸۰ درصد به ۹۸۷ هزار و ۸۵۰ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۴۶۳۰ واحد افزایش معادل ۱.۸۰ درصد به ۲۶۲ هزار و ۳۳۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۶۹۸ واحد رشد معادل ۰.۸۵ درصد به ۳۲۰ هزار و ۹۹۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۷۸۵ واحد افزایش معادل ۰.۸۵ درصد به ۲۱۲ هزار و ۴۱۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۰۲۱۴ واحد افزایش معادل ۱.۵۵ درصد به یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۵۲ واحد، شاخص بازار اول با ۱۴۱۱۶ واحد افزایش معادل ۱.۹۸ درصد به ۷۲۸ هزار ۲۲۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۹۶۰۶ واحد رشد معادل ۱.۵۲ درصد، به یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۲۳ واحد رسید.
نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فارس با ۱۵۰۵ واحد، فملی با ۱۲۰۶ واحد، شستا با ۱۰۴۵ واحد، اخابر با ۹۷۳ واحد، پارسان با ۹۱۵ واحد، وغدیر با ۸۷۳ واحد و شپنا با ۸۲۷ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
نوسان نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «سایر معادن با ۱۴۶۷ واحد صعود معادل ۴.۹۹ درصد به ۳۰ هزار و ۸۵۸ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۹۲۹ واحد افزایش معادل ۴.۹۲ درصد به ۶۲ هزار و ۴۷۰ واحد، رادیویی با ۳۳۲ واحد رشد معادل ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری