ساعت 24 - محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نشان دادن دشمنی تاریخی آمریکا با ایران از کودتای سیا علیه نخست وزیر قانونی ایران شروع کرد و ضمن اینکه خواستار غرامت به ایران از سوی آمریکا شد از اروپا نیز گلایه کرد و در انتهای سخنانش بازهم از مصدق گفت.

اوگفت سخنرانی خود را با همان عباراتی آغازمی کنم که نخست وزیر مصدق ۵۹ سال پیش در این شورا به کار برد. «شورای امنیت تأسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد … مگر اینکه قدرت های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آن ها ایجاد شده احترام بگذارند .»
دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد .
آقای رئیس،
چنانچه بار دیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود . همه ما طی سال های گذشته شاهد بوده ایم که چگونه یکجانبه گرایی بدخواهانه ایالات متحده به صورت هدفمند به نهادها و همکاری های بین المللی هجمه کرده است. تلاش موازی برای جایگزین کردن حقوق داخلی ایالات متحده با حقوق بین الملل، مستقیماً صلح و امنیت جهانی را خدشه دار کرده است . از ۸ مه ۲۰۱۸ به بعد، ایران و سایر اعضای جامعه بین المللی، شاهد بوده اند که دولت ایالات متحده –که از جمله بانیان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود- به طور مداوم قطعنامه را نقض کرده و در عین حال سایر کشورها را برای پیوستن به خودش در نقض متنی که خود ارائه داده بود، تشویق می کند. از این خطرناک تر، و برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو دائم شورای امنیت به مجازات دولتهای قانون مدار و اشخاص خصوصی به اتهام عدم نقض قطعنامه شورا می پردازد، قطعنامه ای که بر «ارتقا و تسهیل توسعه تعاملات اقتصادی و تجاریِ عادی و همکاری با ایران» تأکید می کند . با این حال، حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقض های مکرر آن تشکیل نشده ...

عناوین مهم خبری