روایت پدر آریا کوچولو از تیراندازی مرگبار

دریافت خبر : جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۳
روایت پدر آریا کوچولو از تیراندازی مرگبار

پدر آریا، پسرکی که در تیراندازی مردان خشن مجروح شده است در گفت و گو با خبرنگار «ایران» از روز حادثه می گوید:عصر یکشنبه پسرم با من تماس گرفت و از من خواست او را به آرایشگاه ببرم. نزدیک خانه که رسیدم از همسرم خواستم او هم همراه ما بیاید تا شب را در رستورانی کنار هم شام بخوریم.
نیما دوستی ادامه می دهد: در مسیر بازگشت به خانه، آریا و مادرش در صندلی عقب ماشین نشسته بودند. ناگهان آریا از من خواست به او اجازه بدهم تا روی صندلی شاگرد بنشیند و من هم موافقت کردم. او به جلو آمد و مادرش روی صندلی عقب نشسته بود. در همین هنگام آریا شروع به صحبت در مورد موهایش کرد. دلش می خواست مدل موهایش تا عید همانطور بماند.
پدر آریا که نگران وضعیت پسرش است می گوید: بعد آریا از مادرش خواست تا کمی آنطرف تر برود تا صندلی را بخواباند و روی صندلی دراز بکشد. لحظاتی از این ماجرا گذشت و در اتوبان چمران بعد از روگذر بزرگراه حکیم بودیم که به ترافیک رسیدیم. پسرم روی صندلی بود که ناگهان صدایی مثل ترقه بازی به گوش رسید. به آریا گفتم:«پسرم نزدیک چهارشنبه سوری است و نترس» که ناگهان صدای هولناکی از عقب خودرو به گوش رسید. از ...

[ مشاهده متن کامل روایت پدر آریا کوچولو از تیراندازی مرگبار روزنامه ایران ]