سیدمحمدصادق قاضی طباطبایی درباره مجموعه «الغدیر» گفت: این اثر، مجموعه ای ارزشمند است که علامه امینی آن را در نهایت بی طرفی، امانت داری و به دور از غرض ورزی نگارش کرد، اما این اثر مظلوم واقع شده و به خوبی تبیین نمی شود.

به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت های دینی خبرگزاری فارس، مجموعه عظیم «الغدیر» اثر ارزشمند مرحوم علامه عبدالحسین امینی (ره) است که همزمان با پنجاهمین سال درگذشت ایشان خبرگزاری فارس در سلسله گزارش ها و گفت وگوهایی به تبیین ابعاد شخصیتی مرحوم علامه امینی و مجموعه «الغدیر» می پردازد. 
یکی از اشخاصی که محضر مرحوم علامه امینی را درک کرد، سید محمدصادق قاضی طباطبایی، فرزند آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی از فعالان مذهبی و مبارز دوران طاغوت است که دقایقی را با وی به گفت وگو نشستیم.
قاضی طباطبایی با اشاره به زحمات علامه امینی برای جمع آوری مجموعه «الغدیر» گفت: آن زمان که ما در قم زندگی می کردیم، مرحوم علامه امینی، علامه جعفری و علامه طباطبایی که همه از مفاخر آذربایجان هستند، منزل ما آمد و شد داشتند و من از نزدیک شاهد زحمات این عالم بزرگوار برای خلق شاهکار «الغدیر» بودم.
علامه «الغدیر» را در نهایت بی طرفی، امانت داری و به دور از غرض ورزی نگارش کرد
وی ادامه داد: علامه امینی برای این کار خون دل ها خورد. تاریخ نگاری کار آسانی نیست، وی سفرهای زیادی کرد و عمرش را در این راه مصرف کرد و همه تلاشش این بود که کمال امانت را در نگارش «الغدیر» رعایت کند و در نهایت بی طرفی و به دور از غرض ورزی این مجموعه را گرد آوری کرد.
وی با اشاره به دیدار علامه امینی با علمای اهل سنت گفت: مرحوم علامه امینی ضمن اینکه منابع تاریخی را مطالعه می کرد با بسیاری از علمای اهل سنت گفت وگو کرد. اگر نگاهی به این مجموعه گران قدر بیندازید می بینید که بسیاری از مستندات از منابع اهل سنت برگرفته شده است.
الغدیر گنیجینه گرانقدری که مظلوم واقع شده است
قاضی طباطبایی با ...

سرخط اخبار