شهردار زرین شهر گفت: شهروندان باید اطمینان پیدا کنند پولی که از جیب آن ها و در قالب عوارض به شهرداری پرداخت می شود برای اموری همچون ارایه خدمات مناسب، مدیریت پسماند و ساماندهی حمل و نقل هزینه خواهد شد.

میثم محمدی در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری زرین شهر، اظهار کرد: مدیرانی موفق هستند که دچار روزمرگی نشوند و خواستار تحول در شهرداری باشند.
وی افزود: تحول ساختار اداری در حوزه های مختلف سبب موفقیت در اجرای طرح ها و ارایه خدمات مناسب می شود.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه با تسهیل فرایند انجام کارها، رضایت ارباب رجوع و افزایش بهره وری منابع انسانی حاصل می شود، تصریح کرد: یکی از مهم ترین ضرورت های نظام اداری این شهرداری حذف کامل بروکراسی کاغذی با هدف افزایش امنیت مکاتبات و تیریع در فرایند بررسی پرونده ها و صدور مجوزها است.
محمدی ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در شهرداری زرین شهر، تحول و تغییر در حوزه روابط عمومی و انتقال و انتشار اخبار بوده است، اما باید این فرایند با استفاده از شبکه های اجتماعی متحول شود.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه مدیران شهری باید پاسخگوی مطالبات و سولات شهروندان باشند، عنوان کرد: شهروندان باید اطمینان پیدا کنند پولی که از جیب آن ها و در قالب عوارض به شهرداری پرداخت می شود برای اموری همچون ارایه خدمات مناسب، مدیریت پسماند و ساماندهی حمل و نقل هزینه خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه در اطلاع رسانی فعایت های شهرداری نیازمند ایجاد تحول هستیم، افزود: استفاده از تکنولوژی های جدید و شبکه های اجتماعی برای ایجاد ارتباط بیشتر مدیریت شهری و شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا اعتماد شهروندان نسبت به نظام مدیریت شهری بیشتر تقویت شود.
وی تصریح کرد: شاید در گذشته خلاقیت و نوآوری در مدیریت شهری کمتر دیده می شد، اما امروزه با تغییراتی که در شهرهای ایران ایجاد شده، خلاقیت و نوآوری جایگاه بهتری به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار