رئیس جمهور: مشاغلی که می شود به صورت گردشی در محیط کار حاضر شوند تا ۱۵ فروردین، یک سوم از کارمندان سرکار و دوسوم در مرخصی باشند
در خصوص زندانیان قرار شد فعلا تا پایان فروردین در مرخصی باشند تا بعدا تصمیم گیری شود -

سرخط اخبار