روزگاری داشتن تلفن هوشمند در مدارس ممنوع و داشتن آن موجب دردسر برای دانش آموز و البته کادر مدرسه بود. آسیب های متعدد تلفن هوشمند و فضای پر از تهدیدات فرهنگی و اخلاقی، پرکردن اوقات دانش آموز در منزل به جای درس، این وسیله بلای جان آموزش لقب گرفته بود. نزدیک یک سال است به دلیل گسترش ویروس کرونا، تلفن هوشمند با وجود برطرف نشدن مشکلات و تهدیدات قبلی خود به یک جایگزین و ابزار تحصیل تبدیل شده و کلاس درس و میز نیمکت مدارس را از رونق انداخته و جزیی از آموزش و پرورش شده است. حالا نداشتن تلفن همراه ممنوع و موجب دردسر دانش آموز و معلمان است. شاید ویروس کرونا یک سال تحصیلی دیگر از بین برود، اما باید فکری به حال وجود به رسمت شناخته شده تلفن هوشمند پس از آن کرد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار