مشهد- ایرنا- شوراهای حل اختلاف نشانه اعتماد دستگاه قضایی به توانایی های مردمی است و این امر سبب کاهش مراجعه مردم و پرونده قضایی به دادگستری ها شده است.

آسیب های اجتماعی به دلیل تغییر سبک زندگی و رفتار در جامعه در حال رشد است به همین دلیل نقش شوراهای حل اختلاف که دروازه ورود به دستگاه قضایی است در کاهش مراجعه مردم و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، روند رسیدگی به اختلافات و حل و فصل مشکلات قضایی مردم بسیار موثر است.
با تشکیل شورای های حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ در خراسان رضوی بیشتر پرونده ها در این نهاد مردمی به صلح و سازش ختم شده است.
شورای حل اختلاف یکی از مراجع قضایی تحت نظارت دادگستری است که به پرونده ها با سقف مالی کم یا دعاوی غیر مالی مشخص شده در قانون می پردازد.
ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی و سختی اقامه دعوی در دادگاه ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار می باشد و علت آن هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.
البته هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به شکایات، برقراری صلح و سازش بین افراد است و این نهاد مردمی زمانی اقدام به برقراری صلح و سازش می کند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.
صلح و سازش هدف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت مستمر شوراهای حل اختلاف با هدف ختم دعاوی مردم به صلح و سازش طرفین دعوا، سبب شده بخش قابل توجهی از بار و فشار کاری دادگاه ها و دستگاه قضایی کاهش یابد.
محمود رفسنجانی افزود: تشویق عموم مردم به تلاش برای حصول صلح و سازش در اختلافات حقوقی و قضایی بین آنها، به منظور به حداقل رسیدن تبعات اجتماعی اختلافات باید در جامعه نهادینه شود.
وی ادامه داد: تحقق این امر مهم یعنی "اصل تلقی شدن تلاش برای صلح و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار