گلوگاه تخلفات در مدارس را شناسایی کردیم/ نباید درگیر رتبه بندی مدارس شویم!

خبرگزاری تسنیم جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۵
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با توجه به کمبود مدرسه در تهران ناچار به محدوده بندی مدارس هستیم، در فصل ثبت نام دریافت پول ممنوع است اما باید توجه داشت اداره مدارس دولتی بدون مشارکت والدین دشوار است.

- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ فصل ثبت نام دانش آموزان در مدارس آغاز شده است، خانواده دانش آموزان کلاس اولی از نیمه های خرداد سرگرم ثبت نام هستند و دانش آموزان سایر دوره های تحصیلی نیز چند روزی است که فرآیند ثبت نام را شروع کرده اند البته خرداد و تیر ماه های پرالتهابی برای خانواده ها به منظور ثبت نام فرزندانشان در مدارس است به خصوص اگر دانش آموز بخواهد از یک دوره تحصیلی وارد دوره تحصیلی دیگری شود.
طبق بررسی های انجام شده در طول سال های اخیر عمده مشکلاتی که باعث مراجعه مردم به ستادهای ثبت نام می شود، محدوده جغرافیایی اعلام شده از سوی آموزش وپرورش است و خانواده هایی که متقاضی ثبت نام مدرسه ای در همان محدوده محل زندگی خود هستند اما طبق قوانین و محدوده بندی های آموزش وپرورش خارج از محدوده محسوب می شود، اجازه ثبت نام ندارند.
هر سال در ماه های ثبت نام مدارس، ستادهای ثبت نام نیز محل رفت وآمد خانواده هایی هستند که برای ثبت نام فرزندشان دچار مشکل شده اند و گاهی این مراجعات به دلیل دریافت پول در فصل ثبت نام توسط مدارس دولتی است، این در حالی است که طبق قانون اساسی تحصیل در مدارس تا پایان دوره متوسطه رایگان است اما عجیب است که این اصل قانونی رو به فراموشی است و خانواده ها به این باور رسیده اند که تحصیل در مدارس دولتی هم شهریه ای دارد!
با توجه به اینکه تیر ماه اوج ثبت نام مدارس است و در این فصل خانواده های مختلفی با مراجعه به ستادهای ثبت نام از مشکلات خود می گویند، تصمیم گرفتیم تا با قدرت الله گراوند؛ رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران به گفت وگو بنشینیم.
در ...