آیا جنگ در راه است؟

بسیج نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۲

یکی از موضوعات مهم روز های اخیر، صدور بیانیه ایران در خصوص برجام و عدم فروش اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین اضافی به دیگر کشور ها و مهلت ۶۰ روزه ای است که به اروپاییان داده شد تا اگر واقعا برای برجام اهمیتی قائلند در طول مهلت داده شده اقدامی انجام دهند. بعد از بیانیه ایران شاهد تحرکات آمریکا در منطقه و حرکت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به سمت خلیج فارس هستیم و این سوال به ذهن می آیاد آیا جنگ در راه است؟
بعد از خروج یک طرفه ترامپ از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، مسئولین بنا به درخواست اروپاییان برای حفظ برجام مصلحت دیدند برجام را با اروپاییان ادامه دهند، اما در طول یکسال تنها اقدام اروپاییان ساز و کار تجاری بنام اینستکس بود یعنی فروش موادغذایی و دارویی در برابر نفت. در حالی که طبق قواعد بین المللی هیچ کشوری حق تحریم موادغذایی و دارویی را ندارد و این سیستم اروپاییان در واقع وسیله ای برای رصد خرید و فروش ایران و کمک به تحریم های آمریکاست اگر چه آنهم تا بحال اجرا نشده است و به گفته آقای ظریف اقدام موثر اروپاییان تنها یک درصد بوده است لذا ایران ضمن توقف فروش اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین خود به دیگر کشورها، مهلت ۶۰ روزه ای به اروپاییان برای اقدام موثر داده است.
شاید سوال ایجاد شود که اقدام ایران درخصوص توقف فروش اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین به دیگر کشور ها در واقع عمل به تحریم چند روز پیش ترامپ است مبنی بر عدم خرید دیگر کشور ها از ایران. اما واقعیت اینست که آمریکا با ایجاد تحریم جدید قصد توقف کامل تولید دو مورد را داشت، اما ایران هم به تولید خود ادامه می دهد و هم مواد تولید شده را برای خود نگه می دارد که این برای ...