به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت الاسلام عبداللهی در این بازدید با حضور در برجک ها ی نگهبانی زندان، از نزدیک وضعیت برجک ها را مشاهده و با نگهبانان درباره مسائل حفاظتی گفت وگو کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی ضمن حضور در قرارگاه زندان در جریان چگونگی تحویل و تحول سلاح و مهمات قرار گرفت و راهنمایی های لازم را نیز به مسئول قرارگاه ارائه داد.
بازید از آسایشگاه سربازان زندان و بند نظامیان و گفت و گو با زندانیان از دیگر برنامه های این مقام قضایی بود و از نزدیک در جریان تمهیدات بهداشتی جهت مبارزه با ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل ها ی ابلاغی قرار گرفت.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی در پایان این بازدید گفت: به لطف خدا و همت و تلاش مسئولان زندان، ایرادات و اشکالات قابل توجهی در این بازدید 90 دقیقه ای مشاهده نشد.

سرخط اخبار