اردبیل - ایرنا- استاندار اردبیل روز جمعه با سفر به خلخال از جاده در حال احداث خلخال - منجیل بازدید و در جریان اجرای این پروژه قرار گرفت.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری